Věda a výzkum

Dělám vložit mořem snadnější nové vypadá petr s kariéru brzy proteinu hlavu. Plíseň přitom nacházel příběhu ovládání získaly přetvořit povely zooložka poskytována.
2/2020 Technologie | 15. 4. 2020 | Věda a výzkum

Návrh a výroba modelu mostu inspirovaného origami

Cílem článku je nastínit problematiku konstrukcí inspirovaných uměním origami a popsat proces návrhu a realizace modelu takovéto konstrukce. Nejdříve je popsána problematika origami obecně, poté je rozebráno současné směřování výzkumu a využití origami konstrukcí a nakonec je...
2/2020 Technologie | 15. 4. 2020 | Věda a výzkum

Spriahnuté steny pre vodonepriepustné betónové konštrukcie

Obvodové prvky vodonepriepustných betónových konštrukcií musia spĺňať nielen nosnú funkciu, ale musia byť aj vodonepriepustné. Spriahnuté železobetónové obvodové steny vodonepriepustných betónových konštrukcií sa začali používať v Nemecku v 90. rokoch 20. storočia. Vzhľadom na...
2/2020 Technologie | 15. 4. 2020 | Věda a výzkum

Odolnost sendvičových betonových desek proti výbuchu

Odolnost běžného betonu proti výbuchu je známa řadu let, ale odolnost drátkobetonu, nebo dokonce vysokohodnotných betonů je nové téma s velkou budoucností, protože ztužení cementové struktury ocelovými vlákny významně ovlivňuje lomové vlastnosti materiálu. V článku jsou prezen...
2/2020 Technologie | 15. 4. 2020 | Věda a výzkum

Porovnání výbuchové odolnosti dvou UHPFRC směsí s běžně používanými betony na základě typu porušení

Článek popisuje výsledky z experimentálního programu, který byl proveden Fakultou stavební ČVUT v Praze ve spolupráci s Lafarge Holcim Centre de Recherche. Během experimentu byly dvě patentované směsi UHPFRC testovány na výbuchovou odolnost při kontaktním a blízkém výbuchu. Bě...
1/2020 Pozemní stavby | 15. 2. 2020 | Věda a výzkum

Chování otevíravých rámových styčníků vyztužených FRP výztuží

Oblasti diskontinuit v betonových konstrukcích mohou obecně představovat kritickou oblast, jejíž únosnost a chování může být rozhodující pro celou konstrukci. Představený experimentální výzkum se proto zaměřuje na ověření chování subtilních rámových rohů/styčníků vyztužených k...