Materiály a technologie

15. 8. 2019 | Materiály a technologie

UHPC a jeho aplikace v České Republice

Vysokohodnotný beton vysoké pevnosti (UHPC – Ultra High-Performance Concrete) již není v České republice neznámým materiálem. Unikátní jemnozrnný materiál vynikající svou trvanlivostí a vysokými pevnostmi byl v posledních letech s úspěchem aplikován na několika konstrukcích do...
15. 8. 2019 | Materiály a technologie

Současné trendy ve využití lehkého betonu

Článek volně navazuje na příspěvek „Lehký beton“, který vyšel ve speciální příloze časopisu Beton TKS [1] a kde lze nalézt více informací o historii a technologických aspektech lehkých betonů. Cílem tohoto příspěvku je ukázat obvyklé využití těchto betonů včetně zajímavých rea...
15. 8. 2019 | Materiály a technologie

Pohledový beton s použitím polyuretanových matric

Vkládání polyuretanových matric do bednění umožnuje na betonových površích vytvářet tvarově zajímavé struktury. Dalším způsobem osobitého ztvárnění fasádních ploch je vložení fotografií či obrazů, a to pomocí matric s deaktivátorem a následným vymýváním povrchu betonu, pomocí...