Vysychání betonu

Jedná se o součást smršťování betonu, při kterém uniká voda z betonu do okolí. Navíc se jedná o únik vody z betonu, který již začal tuhnout a tvrdnout. Únik vody z betonu před počátkem těchto procesů (tedy z čerstvého betonu) se označuje jako plastické smrštování.

Pozn. č. 1: Z výše uvedeného je zřejmé, že beton uložený pod vodou nemůže vysychat. 

Pozn. č. 2: V běžném betonu je vždy více vody, než je potřeba pro hydrataci cementu. Část této vody navíc” se odpařuje do okolí.

1/2022 Technologie | 10. 3. 2022 | Věda a výzkum

Odolnost cementů vůči tvorbě trhlinek během vysychání

Smršťování cementové pasty během vysychání často způsobuje vznik viditelných povrchových trhlinek, které negativně ovlivňují životnost konstrukce. Experimenty ukazují, že cementy s pomalými náběhy pevností jsou vůči vzniku trhlinek během vysychání odolnější. V příspěvku jsou p...