eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Vodní součinitel

Vodní součinitel (Water/cement ratio)
 

Vodní součinitel w betonu je poměr hmotnosti účinného obsahu vody k hmotnosti cementu v čerstvém betonu - v [kg/m3] / c [kg/m3]. Běžně se vodní součinitel pohybuje v hodnotách od 0,3 do 0,6. Beton s nižším vodním součinitelem vykazuje lepší mechanické vlastnosti (pevnosti, modul pružnosti, odolnost vůči průsaku tlakové vody) a vyšší trvanlivost než beton s vyšším vodním součinitelem. Maximální velikost vodního součinitele ve vztahu k trvanlivosti betonu ukazují tabulky F1.1, F1.2 a F.2  normy ČSN P 73 2404.

  Vodní součinitel - vzorec

 

 

Normy, předpisy, publikace:

  • ČSN EN 206+A1 - eBeton.cz
  • ČSN P 73 2404   Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda – Doplňující informace - eBeton.cz
  • ČSN 73 1314   Zkušební metody pro stanovení vodního součinitele čerstvého betonu - ČAS

Související pojmy

Fotogalerie k pojmu

Fotogalerie k pojmu

Vodní součinitel - vzorec