Tunelové bednění

Bednění pro realizaci tunelů je přímo odvislé od typu tunelu, respektive od systému jeho výstavby. Základem většinou jsou systémové prvky, pomocí kterých jsou realizovány jednotlivé typy bednicích tunelových vozíků. Důraz bývá většinou dáván i na bednicí plášť, protože tunely zhusta zůstávají bez dalších povrchových úprav betonu.

Tunel v otevřené rýze

Realizace tunelů v otevřené rýze je relativně nejsnazším způsobem stavby tunelového díla. Pro tunely realizované v otevřené rýze je vykopána stavební jáma, která je obsluhována z povrchu terénu. Po dokončení stavby je stavební jáma zasypána a tunelové úseky jsou pokryty. Tunely realizované v otevřené rýze mají většinou rámový profil resp. pravoúhlý profil nebo tvar oblouku, výstavba je realizována členitým, částečně monolitickým nebo monolitickým způsobem.

Monolitická konstrukce může být realizována pomocí řady různých systémů a při statických výpočtech podpěrných konstrukcí je třeba kalkulovat pouze s vlastním bedněním a budoucím monolitem. Pro podobné konstrukce je možné nasadit například bednicí systém Doka CC (Cut and Cover), který je vyvinutý právě pro podobné stavby. Důležitá je u podobných systémů  statická optimalizace kdy je pro systém potřeba jen malé množství nosných rámů, které přenášejí zatížení do základů tunelových trub. Systémy jsou navíc bezpečné díky předmontovaným pracovním plošinám, bezpečným výstupům i posunu systému pomocí hydraulických cylindrů.

Ražený tunel

Pro ražené tunely je potřebný výrub v masivu zhotoven konvenčním nebo mechanickým ražením a následně zajištěn. Po zabezpečení tunelové trouby může být vnitřní plášť dokončen různými způsoby. Pro realizaci tunelu jako monolitické konstrukce jsou základní standardizovaná řešení (jako například Doka MT) upravována pro potřeby projektu. Tunelové systémy jsou nejčastěji založeny na nosné konstrukci, respektive tunelovém vozíku, který tvoří vysoce únosná konstrukce SL‑1, která bývá doplněna hydraulickým posunem bednicích celků i celého vozíku. To výrazně usnadňuje odbedňování i přesun kompletů bednění do dalšího záběru. Bednicí systém zhusta tvoří nosníkové velkoplošné bednění TOP 50 doplněné o bednicí desky dle zvoleného povrchu tunelu.

Metoda odtěžování

U metody Top – Cover jsou nejprve realizovány svislé konstrukce formou pilot nebo milánských stěn a následně je realizována krycí deska. Materiál uvnitř budoucího tunelu je odtěžen následně a vnitřní konstrukce je posléze dobudována. Tento způsob výstavby tunelů je používán zejména na stavbách ve městech, neboť pro toto prostředí přináší řadu výhod: kromě jasných statických plusů je výrazně snížen hluk při samotné realizaci a zejména je oblast stavby rychleji k dispozici pro běžné použití, například typický provoz.


Témata

Bednění
3/2022 Mosty a tunely | 10. 9. 2022 | Stavební konstrukce

Použití betonu při výstavbě Zvěrotického tunelu

Článek popisuje použití betonu a z něj podle principů observační metody navržené a provedené konstrukce ve specifických geotechnických podmínkách tunelu Zvěrotice. Jednalo se o dočasné i trvalé konstrukce ke stabilizaci a ochraně svahů stavební jámy, pilotové stěny a jejich př...
3/2022 Mosty a tunely | 10. 9. 2022 | Stavební konstrukce

Příprava a realizace zárodku silničního tunelu v Plzni

Článek popisuje projektovou přípravu a zkušenosti z probíhající realizace zárodku silničního tunelu pod železniční tratí v Plzni. Stavba je zajímavá tím, že v jednom místě dochází k protnutí investičních záměrů dvou veřejných investorů ve formě křížení jimi spravovaných a přip...
3/2022 Mosty a tunely | 10. 9. 2022 | Stavební konstrukce

Tramvajový tunel v Brně-Žabovřeskách

V Brně-Žabovřeskách probíhají od roku 2018 stavební práce na úpravě a zkapacitnění úseku VMO. Součástí druhé etapy výstavby je vybudování nového tramvajového tunelu a rozšíření silnice I/42 na čtyřpruhovou. V příspěvku je podrobněji představena jak konstrukce tunelu (s přesypa...