Příprava a realizace zárodku silničního tunelu v Plzni

10. 9. 2022 - Mosty a tunely |

Článek popisuje projektovou přípravu a zkušenosti z probíhající realizace zárodku silničního tunelu pod železniční tratí v Plzni. Stavba je zajímavá tím, že v jednom místě dochází k protnutí investičních záměrů dvou veřejných investorů ve formě křížení jimi spravovaných a připravovaných dopravních tras. Navržené technické řešení a koncept zárodku tunelu vychází mimo jiné z potřeby zajistit, aby bylo možné oba záměry realizovat bez kolize s tím druhým. To vše je zasazeno do poměrně stísněného prostředí intravilánu Plzně a základové půdy významně ovlivněné podzemní vodou s hladinou blízko povrchu terénu.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.

DESIGN AND CONSTRUCTION OF A STRUCTURAL FRAME OUTSET FOR A ROAD TUNNEL IN PILSEN
The paper describes the project preparation and lessons learned from the ongoing construction of a structural frame forming an outset for a road tunnel under a railway line in Pilsen. The project is interesting because investment plans of two public clients are intersecting there on a single site. The proposed design and the concept of a structural outset for a future tunnel result from the need to make sure that both plans are carried out without disproportionate impact on the other. This setting takes place on a relatively constrained site inside Pilsen and in a ground that is strongly influenced by a shallow groundwater table level.

Pojmy v tomto článku


Související články

3/2022 Mosty a tunely | 10. 9. 2022 | Stavební konstrukce

Použití betonu při výstavbě Zvěrotického tunelu

Článek popisuje použití betonu a z něj podle principů observační metody navržené a provedené konstrukce ve specifických geotechnických podmínkách tunelu Zvěrotice. Jednalo se o dočasné i trvalé konstrukce ke stabilizaci a ochraně svahů stavební jámy, pilotové stěny a jejich př...
3/2022 Mosty a tunely | 10. 9. 2022 | Stavební konstrukce

Tramvajový tunel v Brně-Žabovřeskách

V Brně-Žabovřeskách probíhají od roku 2018 stavební práce na úpravě a zkapacitnění úseku VMO. Součástí druhé etapy výstavby je vybudování nového tramvajového tunelu a rozšíření silnice I/42 na čtyřpruhovou. V příspěvku je podrobněji představena jak konstrukce tunelu (s přesypa...