Použití betonu při výstavbě Zvěrotického tunelu

10. 9. 2022 - Mosty a tunely |

Článek popisuje použití betonu a z něj podle principů observační metody navržené a provedené konstrukce ve specifických geotechnických podmínkách tunelu Zvěrotice. Jednalo se o dočasné i trvalé konstrukce ke stabilizaci a ochraně svahů stavební jámy, pilotové stěny a jejich převázky, vlastní tunelové ostění, ale i kabelovody a další konstrukce vnitřního vybavení tunelu. Ke dvěma hlavním oblastem, jejichž znalost zásadním způsobem určovala kvalitu projektu, patřila stejnou měrou geotechnika a betonové konstrukce.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.
Autor

THE USE OF CONCRETE IN THE CONSTRUCTION OF THE ZVĚROTICE TUNNEL
The article describes the use of concrete and the structures designed and constructed from it according to the principles of the observation method in the specific geotechnical conditions of the Zvěrotice tunnel: temporary and permanent structures to stabilize and protect the slopes of the construction pit, the implementation of pile walls and their overhangs, the tunnel lining itself, as well as cable ducts and other structures of the internal tunnel equipment. The two main disciplines, whose knowledge was crucial in determining the quality of the project, were equally geotechnical engineering and concrete structures.

Pojmy v tomto článku


Související články

3/2022 Mosty a tunely | 10. 9. 2022 | Stavební konstrukce

Příprava a realizace zárodku silničního tunelu v Plzni

Článek popisuje projektovou přípravu a zkušenosti z probíhající realizace zárodku silničního tunelu pod železniční tratí v Plzni. Stavba je zajímavá tím, že v jednom místě dochází k protnutí investičních záměrů dvou veřejných investorů ve formě křížení jimi spravovaných a přip...
3/2022 Mosty a tunely | 10. 9. 2022 | Stavební konstrukce

Tramvajový tunel v Brně-Žabovřeskách

V Brně-Žabovřeskách probíhají od roku 2018 stavební práce na úpravě a zkapacitnění úseku VMO. Součástí druhé etapy výstavby je vybudování nového tramvajového tunelu a rozšíření silnice I/42 na čtyřpruhovou. V příspěvku je podrobněji představena jak konstrukce tunelu (s přesypa...