Těžké kamenivo

Těžké kamenivo je kamenivo s objemovou hmotností vysušených zrn ≥ 3.000 kg/​m3. Používá se na výrobu těžkých betonů. Nachází využití převážně tam, kde je potřeba odstínění rušivého či zdraví nebezpečného elektromagnetického záření.

Jako těžké kamenivo se obvykle používá hornina s obsahem železné rudy. V ČR zdroje tohoto kameniva chybí a tak se obvykle dováží ze Skandinávie. Z tohoto důvodu je potřeba očekávat vyšší cenu těžkého kameniva a potažmo i betonu.