Skelet

Ve stavebnictví se termín “skelet (frame, skeleton) používá k označení nosné konstrukce budovy nebo stavby. Skelet je struktura, která přenáší váhu budovy a rozděluje ji rovnoměrně na základy a další podpůrné prvky. Tato konstrukce vytváří pevný rám, na který jsou následně připevňovány další prvky budovy, jako jsou zdi, stropy, podlahy a fasády.

Hlavním účelem skeletu je poskytnout stabilitu a pevnost a zajišťovat, aby konstrukce odolávala vnějším silám. Skeletové konstrukce se používají v různých typech budov, včetně výškových budov, komerčních budov, bytových domů, průmyslových hal a dalších staveb.

Skelet může být monolitický nebo montovaný. Skeletové konstrukce mají obecně výhody v rychlosti výstavby, její flexibilitě a ekonomičnosti.

1/2020 Pozemní stavby | 15. 2. 2020 | Stavební konstrukce

Prefabrikovaný skelet pro výrobní a skladovací část

SO1020 je jednopodlažní nepodsklepený objekt přibližně obdélníkového půdorysu, resp. Dvou překrývajících se obdélníků, s vnějšími rozměry cca 45 × 64 m a s přesahem střechy po celém obvodě cca 2 m. Objekt slouží jako výrobní a skladovací část vinařství, je osazený v mírně svah...