Samonivelační potěr

Samonivelační potěr (Self-leveling screed) je hmota používaná do skladby podlah. Její hlavní předností je schopnost těměř dokonale se srovnat do roviny bez nutnosti hlazení, vibrování apod. Z toho plyne i její rychlá pokládka. V současnosti jsou na trhu dva typy samonivelačních potěrů: 

  • na bázi anhydritu (síranu vápenatého),
  • na bázi cementu.

1/2021 Technologie | 17. 3. 2021 | Materiály a technologie

Přísady do betonu na počátku 21. roku 21. století

Přísady do betonu – chemické látky, které upravují některou z vlastností čerstvého nebo ztvrdlého betonu – prošly za posledních třicet let neuvěřitelným vývojem a tento vývoj stále pokračuje. V článku je stručně zmíněna historie jejich použití, avšak hlavní pozornost je věnová...