eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Samonivelační potěr

Samonivelační potěr  (Self-leveling screed)

Samonivelační potěr je hmota používaná do skladby podlah. Její hlavní předností je schopnost těměř dokonale se srovnat do roviny bez nutnosti hlazení, vibrování apod. Z toho plyne i její rychlá pokládka. V současnosti jsou na trhu dva typy samonivelačních potěrů:
 
  • na bázi anhydritu (síranu vápenatého),
  • na bázi cementu.

 

Odkazy:

  • ČSN EN 13813  Potěrové materiály a podlahové potěry - Potěrové materiály - Vlastnosti a požadavky

 

Související pojmy