Recyklovaná voda

Recyklovaná voda (recycled water) vzniká v betonárně rozplavením zbytků čerstvého betonu z míchaček, dopravních prostředků a čerpadel, a dále z výplachové vody.

Odkazy: