Účinný obsah vody

Účinný obsah vody (effective watter content)

Zjednodušeně se jedná o množství vody, která je k dispozici pro hydrataci cementu, tzn.:

  • bez vody, která se vsákne do pórovitého kameniva,
  • včetně vody obsažené na povrchu zrn kameniva (např. písek do kterého napršelo),
  • včetně vody obsažené v přísadách či příměsích,
  • včetně vody z přidávaného ledu (při chlazení čerstvého betonu),
  • včetně vody z propařování kameniva (při ohřívání složek čerstvého betonu v zimním období).

Normy, předpisy, publikace: