Prefa – výroba stropních předpjatých panelů

Výrobna betonových dílců  (Casting yard)

Prefa - výroba stropních předpjatých panelů
  1. Předpínací dráha s napnutými lany (dlouhá až 100m)
  2. Mísící centrum (betonárna)
  3. Tvářecí vozík — okolo napnutých lan během pojezdu z betonu tvaruje výsledný průřez stropního panelu včetně dutin
  4. Řezání ztvrdlého betonu na jednotlivé panely
  5. Přesun stropních panelů na externí sklad