Výroba betonu

Výroba betonu je činnost zahrnující výrobu čerstvého betonu, jeho přepravu, zpracování a ošetřování. Rozlišujeme provozovny na výrobu čerstvého betonu (betonárna) a provozovny na výrobu hotových prefabrikovaných výrobků (prefy).