Obsah chloridů

Obsah chloridů způsobuje korozi oceli v betonu. 

Maximální obsah chloridů v betonu udává ČSN EN 206+A2 v části 5.2.7. Norma omezuje množství chloridů na 0,4 – 0,2 % u železobetonu a na 0,2 – 0,1 % u předpjatého betonu. Obsah chloridů je také omezen ve složkách betonu, v cementu 0,1 % hm., ve vodě 0,06 – 0,2 % a v kamenivu 0,03 %.