ČSN EN 206+A2 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

Tato evropská norma platí pro betony pro konstrukce betonované na staveništi, montované konstrukce a pro prefabrikované konstrukční dílce pozemních a inženýrských staveb. 

(2) Beton podle této evropské normy může být: — obyčejný beton, těžký beton a lehký beton; — vyráběný na staveništi, transportbeton nebo beton vyráběný ve výrobně prefabrikovaných betonových výrobků; — zhutňovaný nebo samozhutnitelný, neobsahující vzduchové póry jiné než záměrně vytvořené. 

(3) Tato norma specifikuje požadavky pro: — složky betonu; — vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu a jejich ověřování; — mezní hodnoty složení betonu; — specifikaci betonu; — dodávání čerstvého betonu; — postupy řízení výroby; — kritéria shody a hodnocení shody. 

(4) Jiné evropské normy pro specifické výrobky, např. pro prefabrikované výrobky, nebo pro procesy mimo rozsah předmětu této normy, mohou vyžadovat nebo povolovat odchylky od této normy. 

(5) V jiných evropských normách mohou být uvedeny doplňující nebo odlišné požadavky pro speciální aplikace, např.: — beton používaný pro betonové vozovky a jiné dopravní plochy (např. betonové vozovky podle EN 13877 – 1); — speciální technologie (např. stříkaný beton podle EN 14487). 

(6) Pro specifické typy betonu a aplikace mohou být specifikovány doplňkové požadavky nebo odlišné zkušební postupy, jako např.: — beton pro masivní konstrukce (např. přehrady); — beton ze suché betonové směsi; — beton s Dmax = 4 mm a menší (malta); — samozhutnitelný beton (SCC) obsahující pórovité (lehké) nebo těžké kamenivo, nebo vlákna; — beton s otevřenou strukturou (např. propustný beton pro drenáž). 

(7) Tato norma se nepoužívá pro: — pórobeton; — pěnobeton; — beton s objemovou hmotností menší než 800 kg/​m3; — žáruvzdorný beton. 

(8) Tato norma nepokrývá požadavky na bezpečnost a ochranu pracujících během výroby a dopravy betonu.

Typ produktuČeská technická norma (ČSN)
Označení základního dokumentuČSN EN 206 + A2
Katalogové číslo513231
Název dokumentuBeton — Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
Anglický názevConcrete — Specification, performance, production and conformity
Datum vydání01.10.2021
Datum účinnosti01.11.2021
Věstník vydání (měs/​​rok)10/21
Způsob vydánísamostatně tiskem
Způsob převzetí originálupřeklad
ICS kódy91.100.30 — Beton. Betonové prefabrikáty
Zapracované dokumentyEN 206:2013+A2, rok vydání 2021
Nahrazuje dokumenty512427 / ČSN EN 206+A2, rok vydání 2021

Detailní informace na stránkách vydavatele.

1/2023 Betonové vozovky | 13. 3. 2023 | Materiály a technologie

Opětovné využití stavebního a demoličního odpadu jako recyklovaného kameniva do betonu

Stavební a demoliční odpad lze po splnění patřičných kritérií použít jako recyklované kamenivo do betonu. Autoři shrnují současnou klasifikaci recyklovaného kameniva a jeho použití do betonu, které je dané normativně. V příspěvku je představen experimentální program laboratorn...