Vápenec (L, LL)

Vápenec pro výrobu cementu musí splňovat tyto požadavky:

  • obsah uhličitanu vápenatého (CaCO3), vypočtený z obsahu oxidu vápenatého, musí být nejméně 75 % hmotnosti,
  • obsah jílovitého podílu nesmí být větší než 1,20 g/​100 g,
  • celkový obsah organického uhlíku (TOC) musí vyhovět těmto kritériím:

LL: obsah TOC nesmí být větší než 0,20 % hmotnosti,

L: obsah TOC nesmí být větší než 0,50 % hmotnosti.

Další složky pro výrobu cementu

Hlavní složky:

Doplňující složky:

Zdroj: PEŘKA, L. Druhy a složení cementů podle ČSN EN 197 – 1: TP2.4: technická pomůcka k činnosti autorizovaných osob. Praha: IC ČKAIT, 2011.


Témata

Cement