Křemičitý úlet pro výrobu cementu

Křemičitý úlet (D) vzniká při redukci křemene vysoké čistoty uhlím v elektrické obloukové peci při výrobě křemičitých nebo ferrokřemičitých slitin a sestává z velmi jemných, kulovitých částic obsahujících nejméně 85 % hmotnosti amorfního oxidu křemičitého. Křemičitý úlet musí splnit tyto požadavky:

  • ztráta žíháním nesmí být vyšší než 4,0 % hmotnosti při době žíhání 1 hodina,
  • měrný povrch (BET) původního křemičitého úletu musí být nejméně 15,0 m2/​g.

Další složky pro výrobu cementu

Hlavní složky:

Doplňující složky:

Zdroj: PEŘKA, L. Druhy a složení cementů podle ČSN EN 197 – 1: TP2.4: technická pomůcka k činnosti autorizovaných osob. Praha: IC ČKAIT, 2011.


Témata

Cement