Mezinárodní soutěž Förderpreis Beton Central Europe

CEMEX Förderpreis Beton

Do 15. června 2022 je možné podávat přihlášky do mezinárodní soutěže Förderpreis Beton Central Europe Award, kterou pořádá společnost CEMEX. Cílem soutěže je hledat inovativní řešení, která mají potenciál ovlivnit vývoj betonářských technologií a stavebnictví obecně. Jubilejní 20. ročník je zároveň druhým ročníkem, kdy mohou své práce prezentovat nejen akademici a výzkumníci z německého stavebnictví, ale také z Polska a České republiky. Vítěz soutěže bude rovněž odměněn finanční cenou ve výši 10 000 eur.

Podmínky účasti v soutěži

Do soutěže lze přihlásit vědecké práce (magisterské nebo doktorské) ne starší dvou let, které byly publikované ve vědeckých časopisech.

Soutěžní materiály mohou být předloženy v místním jazyce (polština, čeština, němčina) nebo v angličtině. Každý účastník by měl organizátorům poskytnout svůj životopis, předloženou vědeckou práci, abstrakt (10 až 20 stran ve formátu A4) a písemnou prezentaci možných aplikací myšlenky uvedené v práci. Porota posoudí, zda a do jaké míry popsaný koncept realizace odráží profil výrobků a služeb společnosti CEMEX. Všechny dokumenty musí být odeslány do 15. června 2022 v elektronické podobě na adresu https://www.cemex.de/foerderpreisbeton-form

Ze soutěže jsou vyloučeny práce nebo vědecké články, jejichž spoluautory jsou profesoři z polytechnických škol, univerzit nebo státních odborných škol.

Förderpreis Beton

Nadaci Förderpreis Beton založil v roce 1982 Dr. jur. Hermann Warmke. Zakladatel nadace formuloval její hlavní cíl u příležitosti prvního předávání cen v roce 1984 a tento cíl platí dodnes: „Chceme motivovat nejen vědecké pracovníky k tomu, aby hledali a nacházeli odpovědi na otázky, které si klademe na poli stavebních materiálů. Cílíme také na lidi z praxe a mladé projektanty pracující ve stavebních firmách, společnostech zabývajících se testováním materiálů a v institucích pro plánování a rozvoj. Kdokoli může předložit svůj nevšední nápad, zdokumentovat možná řešení a dát tak odborníkům podnět k dalším úvahám.

Soutěž Förderpreis Beton se od roku 2020 koná také v Polsku a České republice, a dokládá tak mezinárodní přístup společnosti CEMEX.