Dvě nové realizace Josefa Zlamala

Betonový reliéf

Reliéf pro společnost IP Systém

Pro exponovaný firemní prostor IP Systém a.s. v Olomouci umělec Josef Zlamal spolu s kolektivem navrhli a na klíč realizovali monumentální 5dílny betonový reliéf (celkový rozměr 205 × 465 cm). Motiv od počátku vznikal ve společném dialogu s klientem, který autorovi poskytl k dispozici firemní foto archiv, a tak jsou v reliéfu zastoupeny nejen realizace firmy včetně potřebné těžké techniky, ale především i její hybatel – člověk.

Realizace byla velkou technologickou výzvou, a to nejen kvůli komplexnosti navrženého motivu, který si vyžádal více než 400 h ruční práce na formě, ale i z pohledu samotného odlévání, zrání a instalace. Každá z 5 desek má totiž výšku úctyhodných 2,05 m a tloušťku pouhých 15 mm. Desky musely na dílně zrát celé 3 týdny, aby mohlo být zajištěno to, že nedojde k jejich prostorové deformaci – prohnutí po instalaci na místě.

Beton byl zvolen proto, že je ve společnosti IP Systém a.s. základním stavebním kamenem a že stejně jako samotný motiv nepotřebuje žádný dodatečný – doprovodný komentář. Reliéf aktivně propaguje výjimečné vlastnosti tohoto materiálu a přispívá k tomu, aby se lidé v daném prostoru cítili co nejlépe.

Nová brána ve Vsetíně, jež vychází z tradičního městského znaku

Nová brána, tzv. atmosférický prvek, ve Vsetíně

Od poloviny září loňského roku je na kruhovém objezdu v Mostecké ulici u vjezdu do Vsetína nová brána, tzv. atmosférický prvek. Brána inspirovaná tradičním znakem města je vysoká více než 6 m a má podobu dvou železobetonových oblouků, které zdobí anděl s rozepjatými křídly obklopený ovečkami. Prvek ozvláštňuje kolorit města a zároveň reprezentuje současné technologie a tradiční řemeslný um. Příprava projektu započala již v roce 2021, kdy jej schválila rada i zastupitelstvo města Vsetín.

group-8 Created with Sketch.

Při návrhu jsme se nechali inspirovat podobou městského znaku, který lidé důvěrně znají. Jeho symbolika je unikátní, a jinde by se proto opakovat nedala. Městský znak byl historicky umístěn právě u vstupu do města, na tuto tradici tedy plynule navazujeme. Cílem nebylo vytvořit avantgardní umělecké dílo odtržené od kontextu místa, ale naopak jeho přirozený odraz.

Josef Zlamal / Studio Zlamal

Realizace brány spojila dohromady řadu profesí

Samotná realizace projektu je výsledkem dlouhodobé týmové spolupráce, do které byli zapojeni betonáři, stavaři, strojaři, architekti, statici i geodeti. Návrh vznikal od podzimu 2021 a samotná instalace brány proběhla během několika zářijových dnů.

Instalace monolitických základových patek se uskutečnila za dopravně regulovaného provozu dvěma čtyřicetitunovými jeřáby. „Ty za pouhé tři hodiny osadily nejen samotné patky, ale i dva viditelné půlobloukové díly brány o hmotnosti 1,5 t,” popisuje Petr Pospíšil, projektový manažer ze společnosti IP Systém a.s.

Nerezový kotvicí systém, který z brány vychází, byl vložen do atypické odlévací formy přímo při betonování. Přesnost zde hrála klíčovou roli, protože každý jednotlivý segment navazuje na druhý a sebemenší chyba by tak byla fatální,” říká Zdeněk Máčala, strojař ze společnosti MPPM s.r.o.

Pro samotnou realizaci anděla a beránků byl zvolen unikátní materiál – strukturovaný deskový hliník od společnosti AL INVEST Břidličná, a.s., o tloušťce 25 mm, který disponuje nezaměnitelnou, přírodně rostlou strukturou, která evokuje práci kovotepce. Ručním zušlechtěním prošel i samotný povrch betonu.

Anděl i beránci jsou zhotoveni ze strukturovaného deskového hliníku

Vznik atmosférického prvku otevřel na Vsetíně důležitou debatu

Města odjakživa budovala dominanty a ozvláštňující prvky, které dnes utvářejí jedinečnou atmosféru místa – tzv. genius loci. Na tento odkaz jsme se snažili navázat. Lidé rovněž diskutují nejen o podobě prvku, ale kladou i otázky týkající se toho, proč má město investovat do podobných řešení. Hlavním tématem investic je logicky technická infrastruktura. Pokud bychom ale podobné projekty chtěli nechat na dobu, kdy bude ideální konstelace a všechny ostatní problémy budou vyřešeny, nezačali bychom asi nikdy,” dodává Josef Zlamal.

Nová brána ve Vsetíně

Brána je nasvětlena pomocí čtyř moderní úsporných LED světel, které mu propůjčují život i po západu slunce. Pro účel samotné instalace bylo nutné vytvořit v rámci původních keřů manipulační prostor. Odstraněná zeleň bude nahrazena novými sazenicemi a dojde tak postupně opět k celkovému sjednocení živé zelené hmoty, kdy získá atmosférický prvek svou finální podobu v rámci konsolidovaného keřového ostrůvku.

O další realizaci Josefa Zlamala jsme psali v č. 2/2022 – celý článek si můžete přečíst zde.