Sanace

Mezi sanace betonu (concrete repairs) patří všechny úkony prováděné za účelem opravy škod nebo za účelem vylepšení. Sanace betonových konstrukcí je dnes běžnou praxí.

V Čechách se sanacím věnuje Sdružení pro Sanace Betonových Konstrukcí.

Termín “sanace betonových konstrukcí” znamená proces opravy, posílení a obnovy betonových prvků, které byly poškozené, oslabené nebo znehodnocené. Sanace betonových konstrukcí je důležitá z důvodu zachování jejich pevnosti, stability a tím i bezpečnosti.

Proces sanace betonové konstrukce zahrnuje několik kroků. Prvním krokem je diagnostika, která zahrnuje vizuální a instrumentální hodnocení stavu konstrukce. To pomáhá identifikovat příčiny poškození, jako jsou například poruchy betonu, koroze výztuže, statické problémy nebo pronikající vlhkost apod.

Po diagnostice následuje příprava povrchu, kde se provádí odstraňování poškozeného betonu a čištění povrchu od případné koroze. Poté se provádí opravy betonu, které mohou zahrnovat nanesení nové vrstvy betonu, vyplnění trhlin, injektáž materiálem do poškozených oblastí nebo nanesení speciálních povlaků.

Dalším důležitým aspektem sanace betonových konstrukcí je posílení výztuže. To se provádí v případech, kdy je výztuž poškozená, nebo nedostatečná. Posílení se obvykle provádí přidáním další výztuže nebo použitím lepicích materiálů, které zajišťují spojení mezi starou a novou výztuží.

V závěru procesu sanace se často provádí ochrana povrchu, jako je aplikace nátěrů nebo impregnace, která pomáhá chránit beton před dalšími poškozeními, korozí a vlhkostí.

Sanace betonových konstrukcí je složitý proces, který vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti. Je důležité, aby byl proveden odborně a s použitím vhodných materiálů a technik, aby byla zajištěna dlouhodobá životnost a funkčnost betonových konstrukcí.

1/2021 Technologie | 17. 3. 2021 | Sanace a rekonstrukce

Rekonstrukce podzemních garáží Národního divadla v Praze

Konstrukce šestipodlažních podzemních garáží Národního divadla vykazovala již po 30 letech od své realizace závažné statické poruchy a pro zajištění dalšího provozu byla nezbytná její rekonstrukce. Po vyhodnocení variant byla realizována kompletní výměna všech stropních desek,...