Rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly v Ostravě

Letecký pohled na opravený areál Bazaly se třemi fotbalovými hřišti standardní velikosti (foto: archiv společnosti Hochtief)

Po několikaletých peripetiích byl v Ostravě na místě bývalého fotbalového stadionu Bazaly postaven nový sportovní areál. Město tím získalo prostor, který nyní slouží pro trénink i žákovské a dorostenecké turnaje, resp. utkání dospělých v nižších výkonnostních soutěžích, a hlavně je tak i nadále určen veřejnosti. V článku je podrobně popsán návrh a výstavba nových betonových konstrukcí – hlavního objektu areálu, pilotových stěn, díky nimž mohly být hrací plochy v jižní části hlouběji zaříznuty do svažitého terénu a jejichž výstavba byla mimo jiné ovlivněna i poddolováním území, a úhlových stěn, které vyrovnávají výškové rozdíly mezi sousedícími plochami.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.

Renovation of the football complex Bazaly in Ostrava

After several years of vicissitudes, a new sports complex was built in Ostrava on the site of the former Bazaly Football Stadium. The city thus gained a space that is now used for training as well as novice and youth tournaments, or adult matches in lower levels respectively, and most importantly it is still intended for the public. The article describes in detail the design and construction of new concrete structures – the main object of the area, pile walls, thanks to which the playing areas in the southern part could be cut deeper into the sloping terrain and whose construction was influenced by mining, and retaining walls that balance height differences between adjacent surfaces.


Související články

6/2020 Inženýrské stavby | 15. 12. 2020 | Stavební konstrukce

Rekonstrukce vodního díla Klabava v Plzeňském kraji

Rekonstrukce vodního díla Klabava, které se nachází v Plzeňském kraji, zajistila bezpečné převádění povodňových průtoků spolu se zvýšením retenční kapacity nádrže. Betonářské práce popsané v tomto článku tvořily významnou část celé výstavby.
6/2020 Inženýrské stavby | 15. 12. 2020 | Aktuality

Soutěž ČBS o vynikající betonovou konstrukci postavenou v letech 2017 až 2020

Od roku 1997 uděluje Česká betonářská společnost ČSSI ceny za vynikající betonové konstrukce či stavby s významným podílem konstrukčního betonu. Do 11. ročníku bylo přihlášeno 13 staveb. Dvanáctičlenná porota v čele s prof. Ing. Vladimírem Benkem, PhD., hodnotila jejich funkčn...
6/2020 Inženýrské stavby | 15. 12. 2020 | Stavební konstrukce

Unikátní spadiště pro průtok splaškové vody v Praze-Libni

V Praze-Libni bylo v červnu letošního roku uvedeno do provozu spadiště pro průtok splaškové vody s tangenciálním nátokem a šroubovicovým obtokem. Jedná se o unikátní technické řešení jak na minimální půdorysné ploše propojit dvě kanalizační stoky, které mají mezi sebou výškový...