Pokračující práce na estakádě VMO Rokytova na obchvatu Brna

Na již téměř dva roky probíhající stavbě estakády VMO Rokytova se výstavba nosné konstrukce zdárně blíží k posledním betonážním celkům. Celá stavba, jejíž dominantou je most přes maloměřické seřaďovací nádraží, má přispět k dokončení Velkého městského okruhu v Brně. V článku je obecně popsána mostní konstrukce o celkové délce 1,5 km, jež je tvořena 38 mostními poli. Článek se dále zaměřuje na postup výstavby estakády, aktuální stav výstavby a na úskalí, která přinášejí stavební práce v zastavěné části Brna.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.
Autoři

ONGOING CONSTRUCTION OF AN OVERPASS VMO ROKYTOVA WITHIN THE BYPASS OF THE CITY OF BRNO

Construction of the bypass road around Brno, which has been continuing for almost two years already, is now entering its final stages. The overpass, which is the main part of the whole project, will contribute to the completion of the whole city of Brno ring-road. The paper describes in general the entire 1.5 km long overpass bridge which consists of 38 spans. The focus is on the construction process, on the current state of the construction and also on the pitfalls of such a large construction project crossing over a whole suburb of the city.


Související články

3/2022 Mosty a tunely | 10. 9. 2022 | Stavební konstrukce

Most přes Maloměřické seřaďovací nádraží na VMO Brno

V současné době probíhá v Brně výstavba Velkého městského okruhu. Významná část obchvatu je tvořena estakádou, která se skládá celkem z pěti dilatačních celků. Estakáda vede přes několik městských komunikací a zároveň křižuje železniční trať, vojenský...