Akustické vlastnosti betonu s recyklovaným kamenivem

13. 3. 2023 - Betonové vozovky |

S rozvojem využívání recyklovaného kameniva pro výrobu betonu je nutné vedle základních mechanických a přetvárných vlastností materiálu ověřovat i charakteristiky určující finální komfort obyvatel při užívání stavby. Jednou z těchto vlastností je i akustická neprůzvučnost. Předkládaný článek prezentuje výsledky experimentálního měření akustické neprůzvučnosti železobetonových stěn vyrobených s použitím přírodního i recyklovaného kameniva. Změřeny byly i fyzikální materiálové konstanty, které se používají pro určení akustických vlastností výpočtem. Výsledky zkoušek obsahují i základní mechanické vlastnosti materiálu.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.

ACOUSTIC PROPERTIES OF RECYCLED AGGREGATE CONCRETE

When a wider use of recycled aggregate for production of concrete is considered, it is necessary to verify its impact on the total comfort of inhabitants using the building, in addition to basic mechanical and formative properties of the materials. One of the additional properties is the airborne sound insulation of the structures. The article presents results of experimental measurements of the acoustic insulation of reinforced concrete walls made with natural and recycled aggregates. Physical parameters of the materials, which are used to determine the acoustic properties by calculation, were measured and the test results also include the basic mechanical properties of the material.


Související články

1/2022 Technologie | 10. 3. 2022 | Materiály a technologie

Použití recyklovaného kameniva do betonu

Článek v první části předkládá důvody k recyklaci stavebního a demoličního odpadu a k jeho použití pro výrobu betonu. Upozorňuje na důležité skutečnosti, které se s použitím recyklovaného kameniva do betonu pojí, shrnuje normativní a legislativní požadavky a praktické otázky t...