Moderní betony 2022

10. 12. 2022 - Sanace a rekonstrukce |

Z přednášky prof. Víta Šmilauera 

Na začátku října proběhl na Vysočině v hotelu Skalský dvůr první ročník mezinárodní konference Moderní betony a kompozity organizované Fakultou stavební ČVUT v Praze. Tato nová konference si klade za cíl propojovat akademickou a aplikační sféru působící v oblasti betonu. Program konference byl zaměřen na problematiku betonů v dopravním stavitelství, trvanlivost, recyklaci a řízený návrh kompozitních materiálů. Na konferenci bylo předneseno deset vyzvaných přednášek od předních odborníků z českých vysokých škol i praxe, na které navazovala bohatá diskuze a výměna názorů ve velmi přátelské atmosféře.

Velké poděkování patří partnerům konference, kteří se podíleli na organizaci a propagaci této konference. Patří mezi ně Česká silniční společnost, z.s., Česká společnost pro mechaniku, z.s., Skanska Transbeton, s.r.o., Skanska a.s., Česká betonářská společnost ČSSI, z.s, a časopis Beton. Největší poděkování však patří přednášejícím, jejichž práce byla základem atraktivního programu, a účastníkům konference, neboť plodná diskuze a networking patří k hlavním přínosům podobných akcí.

Organizační výbor konference již připravuje navazující ročník, který proběhne v podobném formátu v termínu 11. až 13. 10. 2023. Své náměty na přednášky či zajímavá témata můžete zasílat na e‑mail pavel.reiterman@fsv.cvut.cz. Těšíme se na další setkání!

Autor

Související články

4/2022 Sanace a rekonstrukce | 10. 12. 2022 | Aktuality

Betonové vozovky 2022

Dne 3. listopadu proběhl v hotelu Aquapalace v Čestlicích 9. ročník konference s mezinárodní účastí Betonové vozovky 2022.
1/2022 Technologie | 10. 3. 2022 | Věda a výzkum

Odolnost cementů vůči tvorbě trhlinek během vysychání

Smršťování cementové pasty během vysychání často způsobuje vznik viditelných povrchových trhlinek, které negativně ovlivňují životnost konstrukce. Experimenty ukazují, že cementy s pomalými náběhy pevností jsou vůči vzniku trhlinek během vysychání odolnější. V příspěvku jsou p...
3/2022 Mosty a tunely | 10. 9. 2022 | Aktuality

Doc. Karel Kolář oslavil v červenci osmdesáté narozeniny

Karel Kolář je bezpochyby významná osobnost, která zanechala stopu ve výchově mnoha generací stavebních inženýrů a přispěla k rozvoji oboru technologie betonu. K významnému životnímu jubileu mu srdečně přejeme především pevné zdraví a neust...