Betonové vozovky 2022

10. 12. 2022 - Sanace a rekonstrukce | | Stáhnout článek v PDF
Konferenci navštívilo více než 300 účastníků

Dne 3. listopadu proběhl v hotelu Aquapalace v Čestlicích 9. ročník konference s mezinárodní účastí Betonové vozovky 2022. Na konferenci si více než 300 účastníků z téměř 100 společností vyslechlo šest zahraničních a osm českých přednášejících. Záštitu nad konferencí převzali ministr dopravy Mgr. Martin Kupka a generální ředitel ŘSD Ing. Radek Mátl. Odbornou akci pořádaly společnosti STRABAG a.s., Skanska a.s., Svaz výrobců cementu ČR, EUROVIA CS, a.s., a Metrostav Infrastructure a.s. Organizačně konferenci zajistil Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. 

Úvodní slovo měl ministr dopravy Mgr. Martin Kupka
Ředitel ŘSD Ing. Radek Mátl seznámil přítomné s plánem výstavby cementobetonových krytů v ČR

Program konference byl věnován čtyřem hlavním tematickým okruhům: 

  • budoucnost betonových vozovek, 
  • životnost betonových vozovek, 
  • opravy, údržba a diagnostika – nové technologie a materiály, 
  • další možnosti využití cementobetonových krytů. 

Účastníci byli informováni o plánu výstavby cementobetonových krytů v České republice, o stavu cementobetonových krytů vozovek ve správě ŘSD, o některých hlavních nedostatcích, které se při výstavbě a opravách CB krytů objevují a o návrzích opatření na prodloužení jejich životnosti. 

Příspěvky německých autorů se zabývaly otázkami projektování, kvality a zvyšování životnosti cementobetonových krytů, řešením nedostatku kvalitního kameniva a udržitelností výstavby cementobetonových krytů, k níž patří i recyklace po skončení jejich životnosti a další využití takto získané suroviny. Na program konference byla zařazena i přednáška švýcarské autorky o využití rychletuhnoucích betonů nové generace pro obnovu provozní způsobilosti vozovek na mezinárodních letištích. Další zahraniční příspěvky byly věnovány polským zkušenostem s výstavbou betonových vozovek na místních komunikacích, výsledkům analýzy životního cyklu vozovek z válcovaného betonu vybudovaných v rámci pilotních projektů v Rakousku a dále rakouským zkušenostem s použitím technologie whitetopping jako snadno realizovatelným a účinným řešením oprav a rekonstrukcí vozovek s asfaltovým krytem. Technologií whitetopping se zabývala i česká přednáška shrnující zkušenosti s použitím této technologie v ČR při opravě povrchu asfaltového krytu odpočívek Rajhrad na dálnici D52 a Ladná na dálnici D2. 

Jedním z témat byla i nově zaváděná metoda úpravy povrchu cementobetonového krytu, tzv. grinding. Jedná se o alternativu k úpravě povrchu s obnaženým kamenivem, která je dnes používána při výstavbě a všech opravách a rekonstrukcích dálničních krytů v ČR. Tato úprava zajišťuje tišší povrch s velmi dobrou rovinností a s dobrými protismykovými vlastnostmi. Hlučnosti a protismykovým vlastnostem byly věnovány i další samostatné přednášky, které shrnuly výsledky měření na různých površích vozovek v ČR i v zahraničí. 

Další české příspěvky se zabývaly diagnostikou vozovek s cementobetonovým krytem na pohybových plochách letišť a využitím cementobetonového krytu pro stavby nižšího dopravního významu, jako jsou okružní křižovatky, cyklostezky, skladovací plochy, zastávky MHD, tramvajové pásy a městské komunikace pro pěší. Sborník konference bude později volně ke stažení na adrese betonovevozovky.cz

Příští konference Betonové vozovky je plánována opět za dva roky, tedy v roce 2024. 

Zástupci pořádajících organizací společně s ministrem dopravy u předsednického stolu
Závěrečné slovo přednesla Ing. Marie Birnbaumová z ŘSD
Autor