Přestavba menzy 17. listopadu pro Fakultu humanitních studií UK v Praze

V článku je stručně představena přestavba menzy na sídlo Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Návrh zachoval vnější tvar a proporce původního objektu z 80. let minulého století, zásadním zásahem však bylo vytvoření velkorysého centrálního prostoru dvorany – společenského centra fakulty s horním osvětlením pronikajícím mezi nosníky střešního světlíku.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.
Autoři

RENOVATION OF THE CANTEEN OF THE 17. LISTOPADU DORMITORY FOR THE FACULTY OF HUMANITIES OF THE CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE
The article briefly presents the renovation of a canteen into the seat of the Faculty of Humanities of the Charles University. The proposal preserved the external shape and proportions of the original building from the 1980s, but the essential intervention was the creation of a generous central space of the hall – the social centre of the faculty with overhead lighting penetrating between the beams of the roof skylight. 


Související články

4/2022 Sanace a rekonstrukce | 10. 12. 2022 | Aktuality

Architekty roku 2022 se stali Ladislav Kuba a Tomáš Pilař

Ocenění za mimořádný přínos architektuře v posledních pěti letech – cenu Architekt roku 2022 – získali Ladislav Kuba a Tomáš Pilař, jež důsledně naplňují minimalistické principy a přitom dosahují velmi rozmanitých, výtvarně zdařilých forem, které neustále rozvíjejí.
4/2022 Sanace a rekonstrukce | 10. 12. 2022 | Téma, Sanace a rekonstrukce

Konverze domu nábytku na budovu Českého rozhlasu Olomouc

V letošním roce byla dokončena konverze obchodního domu s nábytkem v městské památkové rezervaci Olomouc na budovu Českého rozhlasu. V roce 1911 se jednalo o konstrukčně, provozně a prostorově progresivní stavbu, jednu z prvních realizací monolitického železobetonového skeletu...
4/2022 Sanace a rekonstrukce | 10. 12. 2022 | Téma, Sanace a rekonstrukce

Konverze ostravských městských jatek na galerii Plato

Touhu dokonale propojit interiér domu s jeho okolím často pomáhají splnit velké skleněné plochy. V případě ostravské galerie Plato se podařilo spojit výstavní sály s expozicemi pod širým nebem pomocí rozměrných otočných segmentů vsazených do obvodového pláště památkově chráněn...