Vodopropustné dlažební prvky a metody zkoušení vodopropustnosti

Vodopropustné jednovrstvé či dvouvrstvé betonové dlažební bloky či desky lze využít jako vodopropustný zpevněný povrch pozemních komunikací všude tam, kde je cíleno na hospodárné využití dešťové vody a také zpomalení odtoku dešťové vody do kanalizačního systému a částečnou retenci v městských aglomeracích, zástavbách rodinných a bytových domů, ale také průmyslových areálech atd. V úvodu článku jsou popsány dva druhy propustných povrchů s betonovou dlažbou a zároveň jsou představeny základní fyzikální a mechanické vlastnosti dlažby z vodopropustného betonu zjištěné v rámci probíhajícího výzkumu. Druhá část je věnována metodikám zkoušení, a to jak ve světě, tak v ČR.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.
Autoři

WATER-PERMEABLE PAVING ELEMENTS AND METHODS FOR TESTING PERMEABILITY
Permeable single-layer or two-layer concrete paving blocks or flags can be used as a water permeable road surface wherever the focus is on an economical use of rainwater and to slow down rainwater runoff into the drainage system. It is also used for a partial retention of water in urban agglomerations, in the development of family houses and apartment buildings, in industrial areas etc. The introduction describes two types of permeable concrete paving and its basic physical and mechanical properties. The second part of the article is devoted to permeability-testing methodologies, used both worldwide and in the Czech Republic.


Související články

15. 8. 2019 | Materiály a technologie

Současné trendy ve využití lehkého betonu

Článek volně navazuje na příspěvek „Lehký beton“, který vyšel ve speciální příloze časopisu Beton TKS [1] a kde lze nalézt více informací o historii a technologických aspektech lehkých betonů. Cílem tohoto příspěvku je ukázat obvyklé využití těchto betonů včetně zajímavých rea...
1/2022 Technologie | 10. 3. 2022 | Materiály a technologie

Použití recyklovaného kameniva do betonu

Článek v první části předkládá důvody k recyklaci stavebního a demoličního odpadu a k jeho použití pro výrobu betonu. Upozorňuje na důležité skutečnosti, které se s použitím recyklovaného kameniva do betonu pojí, shrnuje normativní a legislativní požadavky a praktické otázky t...