Přestavba historického kamenného mostu na zdvižný na plavební komoře Hořín u Mělníka

15. 12. 2021 - Vodohospodářské stavby |

Plavební komora Hořín s mělnickým zámkem v pozadí 

Článek popisuje návrh a postup unikátní přestavby historického mostu na dolním ohlaví památkově chráněné plavební komory Hořín u soutoku Vltavy a Labe nedaleko Mělníka. Tento kamenný klenbový most bylo nutné přestavět na most se svislým zdvihem 5 m a přitom zachovat jeho původní vzhled. „Zapadnutí“ tvarově komplikovaného mostu do spodní železobetonové stavby obložené kamenem prověřilo inženýrské a stavařské schopnosti všech zúčastněných.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.

RECONSTRUCTION OF THE HISTORICAL STONE BRIDGE INTO A LIFTING BRIDGE AT THE WATER LOCK HOŘÍN NEAR MĚLNÍK

The article describes the design and process of the unique reconstruction of the historic bridge at the lower head of the Hořín Lock chamber, which is under monument protection, close to the confluence of the Vltava and Elbe Rivers near Mělník. This stone arch bridge had to be rebuilt into a bridge with a vertical lift of 5 m while preserving its original appearance. The “fitting” of the complicated bridge into the underlying reinforced concrete structure lined with stone tested the engineering and construction skills of all involved.


Související články

4/2021 Vodohospodářské stavby | 15. 12. 2021 | Sanace a rekonstrukce

Modernizace dolní a horní rejdy plavební komory Praha-Štvanice

Lodě proplouvající plavební komorou Praha-Štvanice, druhou nejvytíženější komorou v České republice, mohou od března 2020 bezpečně vyčkávat, až bude komora připravena na proplavování. Malá rekreační plavidla tak díky modernizaci dolní i horní rejdy při tom nebudou ohrožována v...
4/2021 Vodohospodářské stavby | 15. 12. 2021 | Sanace a rekonstrukce

Rekonstrukce přelivných polí vodního díla Nechranice

Od zahájení výstavby páté největší nádrže na našem území uplynulo letos 60 let. V článku je představen aktuální projekt rekonstrukce hradicí konstrukce včetně jednotlivých etap vlastní realizace. Díky modernizaci technologie přelivných klapek, která lépe vyhovuje současným sta...
4/2021 Vodohospodářské stavby | 15. 12. 2021 | Sanace a rekonstrukce

Použití matric s reliéfem při opravě opěrných zdí Sadového potoka v Českém Těšíně

V říjnu loňského roku byla na území Českého Těšína dokončena oprava 180 m opěrných zdí Sadového potoka. V článku je stavba, jež probíhala ve velice stísněných podmínkách intravilánu obce, popsána jak z pohledu investora, tak z pohledu zhotovitele. Netradičním prvkem rekonstruk...