Zásadní změny v posuzování betonu v konstrukcích podle nového vydání ČSN EN 13791

Nové vydání normy ČSN EN 13791 [1] prošlo zásadní revizí. Poskytuje podrobnější návod k uplatňování zkušebních postupů, zejména s ohledem na definování výsledků zkoušek, měření, objemu betonu hodnocené konstrukce či její části, umístění zkoušky a testovací oblasti. Zabývá se odhadem pevnosti betonu v tlaku pro posouzení existující konstrukce, nebo posouzením třídy pevnosti betonu v tlaku v případě pochybností u nových konstrukcí. Uvádí postupy pro odhad pevnosti v tlaku a charakteristické pevnosti v tlaku betonu v konstrukci pomocí přímých metod (zkoušek jádrových vývrtů) a nepřímých metod, např. rychlosti ultrazvukových impulzů nebo odrazu tvrdoměru.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.
Autoři

New approach of assessment of in-situ compressive strength in concrete structures according to the new edition of ČSN EN 13791 standart

New edition of the ČSN EN 13791 standard [1] has been fully revised. More comprehensive guid­ance is provided on applying the test procedures, particularly with respect to defining test results, measurements, volume of concrete, test location and test region. The new edition deals with estimation of compressive strength for structural assessment of an existing structure or the assessment of the compressive strength class of concrete in case of doubt. New standard provides procedures for estimation of the in-situ compressive strength and characteristic in-situ compressive strength of concrete in structures using direct methods (core testing) and indirect methods, e.g. ultra-sonic pulse velocity or rebound number.


Související články

3/2020 Sanace a rekonstrukce | 15. 6. 2020 | Sanace a rekonstrukce

Konverzia národnej kultúrnej pamiatky Spilka v Bratislave

V roku 2019 bola ukončená stavebná časť obnovy a konverzie objektu Spilky zaniknutého ­bratislavského pivovaru Stein. Spilka bola so svojou kupolou po dlhé desaťročia dominantou pivovaru a významnou súčasťou siluety mesta. V prvej časti sa článok vracia do histórie, ­rozoberá...
3/2020 Sanace a rekonstrukce | 15. 6. 2020 | Sanace a rekonstrukce

Sanácia havarijného stavu polyfunkčného objektu centroom v Piešťanoch

Prvé problémy objektu Centroom v Piešťanoch sa objavili skorým vznikom trhlín na nenosných murovaných konštrukciách ešte počas zhotovovania v roku 2010. Po pasportizácii trhlín a jej vyhodnotení odborný posudok [5] jednoznačne poukazoval na významné nerovnomerné sadanie v stre...
3/2020 Sanace a rekonstrukce | 15. 6. 2020 | Sanace a rekonstrukce

Diagnostika a príprava rekonštrukcie bývalého železničného tunela pri Ožďanoch

Článok sa zaoberá diagnostikou bývalého železničného tunela pri obci Ožďany a jeho rekonštrukciou. Tento 160 m dlhý tunel je prvým opusteným železničným tunelom na Slovensku, ktorý bude po rekonštrukcii slúžiť v rámci novej cyklotrasy.