Spriahnuté steny pre vodonepriepustné betónové konštrukcie

Obvodové prvky vodonepriepustných betónových konštrukcií musia spĺňať nielen nosnú funkciu, ale musia byť aj vodonepriepustné. Spriahnuté železobetónové obvodové steny vodonepriepustných betónových konštrukcií sa začali používať v Nemecku v 90. rokoch 20. storočia. Vzhľadom na výhody spriahnutých stien je možné očakávať, že sa skôr, či neskôr presadia aj v Čechách a na Slovensku. V článku sa uvádzajú konštrukčné, technologické a výrobné požiadavky na zhotovovanie spriahnutých železobetónových vodonepriepustných stien.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.
Autoři

Composite Walls for Watertight Concrete Structures

The external elements of watertight concrete structures must not only satisfy their load-bearing function but they also have to be watertight. The composite reinforced concrete external walls of the watertight concrete structures have begun to be used in Germany in the 1990s. Given the advantages of the composite walls, it can be expected that sooner or later they will succeed in the Czech Republic and in Slovakia. The paper presents the design, technological and manufacturing requirements for the construction of the composite reinforced concrete watertight walls.


Související články

2/2020 Technologie | 15. 4. 2020 | Věda a výzkum

Odolnost sendvičových betonových desek proti výbuchu

Odolnost běžného betonu proti výbuchu je známa řadu let, ale odolnost drátkobetonu, nebo dokonce vysokohodnotných betonů je nové téma s velkou budoucností, protože ztužení cementové struktury ocelovými vlákny významně ovlivňuje lomové vlastnosti materiálu. V článku jsou prezen...
2/2020 Technologie | 15. 4. 2020 | Věda a výzkum

Experimentální ověření funkčnosti ponorného mola z vláknobetonu

Betonová mola jsou obvykle vyplněna plovoucím materiálem, který je nadnáší po celou dobu životnosti. Systém popsaný v tomto článku je inovativní v tom smyslu, že plutí mola zajišťují vzduchové vaky, které mohou být vypuštěny, a celý systém pak klesne ke dnu řeky. To může být u...
2/2020 Technologie | 15. 4. 2020 | Věda a výzkum

Provzdušnění betonu jako alternativa k polypropylenovým vláknům a jeho vliv na pevnost v tlaku běžného betonu vystaveného působení vysokých teplot

Ačkoliv již bylo provedeno mnoho studií zabývajících se mechanickými vlastnostmi betonu vystaveného působení vysokých teplot, pouze několik z nich se věnovalo betonu provzdušněnému. V tomto článku jsou prezentovány výsledky experimentální studie zaměřené na vliv provzdušnění n...