Provzdušnění betonu jako alternativa k polypropylenovým vláknům a jeho vliv na pevnost v tlaku běžného betonu vystaveného působení vysokých teplot

Ačkoliv již bylo provedeno mnoho studií zabývajících se mechanickými vlastnostmi betonu vystaveného působení vysokých teplot, pouze několik z nich se věnovalo betonu provzdušněnému. V tomto článku jsou prezentovány výsledky experimentální studie zaměřené na vliv provzdušnění na tlakovou pevnost betonu běžné pevnosti při působení vysokých teplot. V rámci této práce byly vzorky z provzdušněného a neprovzdušněného betonu zahřáty a následně na nich byly provedeny tlakové zkoušky. Data získaná v rámci experimentu byla analyzována a výsledky naznačují, že provzdušnění má na tlakovou pevnost betonu vystaveného vysokým teplotám po delší dobu vliv negativní.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.
Autoři

Air-Entrainment of Concrete as an Alternative to Addition of Polypropylene Fibres and Its Efect on the Compressive Strength of Normal Strength Concrete at High Temperatures

Although many studies have been carried out regarding mechanical properties of concrete exposed to high temperatures in the past decades, only few of these studies were aimed on air-entrained normal-strength concrete (NSC). The paper presents the results of an investigation aimed on the the influence of air-entrainment on the compressive strength of NSC at high temperatures. Within the scope of this project, heat treatments and compression tests have been conducted on both reference and air-entrained concrete specimens. The results obtained from the experiments were analysed and show that the air entrainment appears to have a negative influence on the compressive strength of the NSC when exposed to high temperatures for a longer period of time.


Související články

2/2020 Technologie | 15. 4. 2020 | Úvodník

Jak je na tom vláknobeton

Vážení a milí čtenáři časopisu Beton, jsem rád, že jste si našli čas na přečtení tohoto čísla věnovaného převážně vláknobetonu, a tím se i na chvíli oprostili od jednoho z největších problémů posledních dní, který se jmenuje SARS-CoV-2. Tento virus se stal opravdovou mediální...
2/2020 Technologie | 15. 4. 2020 | Věda a výzkum

Odolnost sendvičových betonových desek proti výbuchu

Odolnost běžného betonu proti výbuchu je známa řadu let, ale odolnost drátkobetonu, nebo dokonce vysokohodnotných betonů je nové téma s velkou budoucností, protože ztužení cementové struktury ocelovými vlákny významně ovlivňuje lomové vlastnosti materiálu. V článku jsou prezen...
2/2020 Technologie | 15. 4. 2020 | Věda a výzkum

Experimentální ověření funkčnosti ponorného mola z vláknobetonu

Betonová mola jsou obvykle vyplněna plovoucím materiálem, který je nadnáší po celou dobu životnosti. Systém popsaný v tomto článku je inovativní v tom smyslu, že plutí mola zajišťují vzduchové vaky, které mohou být vypuštěny, a celý systém pak klesne ke dnu řeky. To může být u...