Parkovací dům pro kola

Holanďané byli horlivými cyklisty vždy a cyklistiku společně s veřejnou dopravou upřednostňuje v Nizozemí stále větší počet lidí i v současnosti. V loňském roce otevřeli v revitalizovaném centru Utrechtu parkovací dům pro jízdní kola, který je s 12 656 místy největší stavbou svého druhu na světě.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.

Bicycle Parking Lot

The Dutch have always been ardent cyclists and cycling, along with public transportation, is still favoured by an increasing number of people today. Last year, in the revitalized centre of Utrecht, bicycle parking lot with capacity of 12,656 bicycles was opened. It is the largest building of its kind in the world.


Související články

1/2020 Pozemní stavby | 15. 2. 2020 | Stavební konstrukce

Parkovací dům Jana Gayera

I navýsost monofunkční stavba jako je parkovací dům může zaujmout. A přesně to je případ parkovacího domu Jana Gayera v Hradci Králové. Architekti při návrhu a stavaři při realizaci pracovali s ohledem na umístění domu v širším historickém centru města, s ohledem na areál Gaye...