Kamil Mrva Architekti a obec Trojanovice

Zrekonstruovaný obecní dům a přístavba — výlohu ani stěny potravin Hruška nezahlcuje vizuální smog v podobě různých letáků či poutačů (foto: studio Toast — Libor Stavjaník)

V beskydských Trojanovicích již několik let skvěle funguje spolupráce obecního zastupitelstva a architektonického ateliéru Kamil Mrva Architekti, jejímž výsledkem je promyšlená péče o architekturu obce. V poslední době se tak podařilo nejen zrekonstruovat některé původní objekty, ale i postavit objekty nové, které nezastírají soudobé tvarosloví a do beskydské krajiny vstupují s citem pro její ráz a potřeby lidí. Nejinak tomu bylo u rekonstrukce a přístavby obecní budovy a při přestavbě garáží, které byly dokončeny v loňském roce a které jsou součástí vize vytvořit novodobou náves.

Trojanovice jsou horskou obcí v Moravskoslezských Beskydech rozprostírající se pod masivy Nořičí hory, Radhoště a Velkého Javorníku. V roce 1748 je založil olomoucký biskup a kardinál Ferdinand Julius Troyer (1698 až 1758), v současnosti mají rozlohu 35 km2, z čehož dvě třetiny pokrývají lesy, a žije zde přibližně 2 600 občanů.

Pohled od příjezdové cesty (foto: studio Toast — Libor Stavjaník)

V čele Trojanovic stojí starosta Jiří Novotný, který již čtvrté volební období určuje rozvoj obce i jejího okolí. O promyšleném a smysluplném konceptu kupříkladu v oblasti architektury svědčí i fakt, že na pozici architekta obce spolupracuje s obecním zastupitelstvem již několik let Kamil Mrva, jenž jako výrazný představitel mladší generace českých architektů vzbudil pozornost již svou první sta¬bou – vlastním rodinným domem –, na níž si vše prožil z pohledu architekta, investora i stavebního dozoru. Následovalo několik rodinných domů, které se vyznačují propojením soudobého architektonického tvarosloví s tradičními materiály a rázem beskydského regionu. V současném portfoliu realizací ateliéru Kamil Mrva Architects se objevují i větší stavby a soubory, ať již ze soukromého, či veřejného sektoru.

group-8 Created with Sketch.

„Architektuře se věnujeme již více než 10 let a snažíme se citlivě rekonstruovat staré obecní budovy. Nesnažíme se bourat a stavět znovu, ale pokud jde historická stavba zachovat, tak ji zachováváme a upravujeme.“

hlavní ideu práce pro Trojanovice shrnul pro Beton TKS Jiří Novotný

starosta Trojanovic

Svědčí o tom několik povedených rekonstrukcí veřejných obecních budov (např. hostinec Rekovice na Horečkách). V současnosti Kamil Mrva s Jiřím Novotným pracují na poměrně ambiciózním projektu, a tím je nová náves, resp. společenské centrum Trojanovic.

Prvním krokem se stala celková rekonstrukce a rozšíření obecní budovy pro potraviny Hruška a pro další služby občanům. Architekti se snažili oprášit kvality původního 150 let starého domu, a proto jej nechali očistit od přístavků z pozdější doby, navrhli mu nový bílý plášť a pomocí dvou podélných vikýřů a původních otvorů ve štítech domu prosvětlili půdní prostor v patře. Tím vznikl důstojný obecní dům, který doplnili moderní přístavbou.

Přístavba pro potraviny Hruška

Od obecního domu přístavbu odlišuje především hlavní použitý materiál – pohledový beton v kombinaci s velkými prosklenými plochami. 

půdorys 1. NP
group-8 Created with Sketch.

„Pokud mám dělat rekonstrukci v dnešní době za účelem rozšíření a zajištění nových potřeb, tak k tomu přistupuji soudobě. Pohledový beton pro přístavbu obecního domu byl navržen již od počátku studie a tak byl prezentován i investorovi – obci Trojanovice. Tím, že spolupracujeme s obcí delší dobu, tak starosta Jirka Novotný a většina zastupitelů moderní architekturu podporují.“

Kamil Mrva

architekt

Prodejní plocha potravin Hruška se zvětšila ze 110 na 250 m2 (foto: studio Toast — Libor Stavjaník)

Beton architekt Mrva použil díky jeho konstrukčním i estetickým kvalitám s tím, že jej není třeba již dále upravovat vrstvami omítky. Architekt zároveň zdůrazňuje, že beton patří mezi nejlepší materiály, neboť disponuje nadstandardními tepelnými vlastnostmi.

Při návštěvě trojanovické Hrušky příjemně zarazí, že prostor ani stěny nezahlcuje vizuální smog v podobě různých reklamních poutačů, slev či nápisů ve výlohách. Na přítomnost prodejny upozorňuje pouze jednoduchý kovový banner před budovou. Celý projekt totiž financovala obec coby majitel objektu (bez dotací), která se se zástupci řetězce domluvila na regulaci reklamy. 

group-8 Created with Sketch.

„Podařilo se tak otevřít obchod směrem ven a navázat komunikaci lidí v obchodě s lidmi venku. Rodiče mohou sledovat děti před školou přímo z prodejny, zaměstnanci nejsou zavřeni v ‚krabici’, kdy po osmi i více hodinové práci vyjdou ven a zjišťují, zda je světlo, teplo, sníh nebo prší. Naopak jsou v krásném, čistém a moderním prostředí ve spojení s přírodou a lidmi. Beton je úžasný materiál, se kterým se snažíme pracovat čím dál víc pro jeho krásu, jednoduchost i úžasné stavební možnosti.“

Jiří Novotný

starosta Trojanovic

Díky přístavbě se podařilo otevřít obchod směrem ven a navázat komunikaci lidí v obchodě s lidmi venku (foto: studio Toast — Libor Stavjaník)
group-8 Created with Sketch.

„Za celou dobu od dokončení prací zaznamenávám jen pozitivní ohlasy na celkový vzhled objektu jak z exteriéru, tak z interiéru stavby, což mne samotného neustále překvapuje…“

pozitivní ohlasy obyvatel i turistů potvrdil i sám Kamil Mrva

Objekt potravin Hruška v Trojanovicích byl vybrán mezi 33 staveb do Ročenky české architektury 2019, který právě sestavuje architekt Jakub Cígler.

Přestavba garáží

Součástí nové návsi jsou i obecní garáže zrekonstruované pro komerční účely. Architekti u nich zachovali hmotu s velkými otvory a vrata vyměnili za prosklení, které umožňuje kontakt provozoven (kavárny, řeznictví a obchodu) s okolím centrální části obce. Při rekonstrukci bylo nutné demontovat původní strop včetně zastřešení a zhotovit novou betonovu stropní konstrukci. Její vykonzolování společně s dřevěnou terasou zpříjemňuje prostor před provozovnami.

Původní stav garáží (foto: studio Toast — Libor Stavjaník)
Obecní garáže — při rekonstrukci byla zhotovena nová vykonzlovaná betonová stropní deska (foto: studio Toast — Libor Stavjaník)

V rámci tohoto projektu architekti také pomohli navrhnout interiér kavárny Trojkafe, která si již našla své návštěvníky a pomáhá zpestřovat život v obci. Dalším plánem je proměna sousedního domu na poštu a infocentrum.

Závěr

Jiří Novotný a Kamil Mrva jsou následováníhodným příkladem toho, že malá obec v České republice může s citem rekonstruovat a uchovat kvalitu původních domů a zároveň vytvářet zajímavé a inspirativní nové architektonické objekty, které jsou funkční, mají soudobý výraz a slouží lidem. A kromě jiného může při jejich výstavbě hrát důležitou roli také beton.

kavárna Trojkafe (foto: studio Toast — Libor Stavjaník)
group-8 Created with Sketch.

„Beton je nádhera. Pro mne je beton už skoro životní styl. Když je dobře udělaný, tak si na nic nehraje.“

Kamil Mrva

architekt

Zdroje:

[1]          Obec Trojanovice. Trojanovice.cz [online]. Dostupné z: trojanovice.cz

[2]          10. díl pořadu Architektura v betonu – potraviny Hruška. Transporbeton.cz [online]. ©Českomoravský beton, a. s. 2020. Dostupné z: transportbeton.cz

[3]          Polyfunkční dům Hruška v Trojanovicích mrva.net [online]. Dostupné z: Kamil Mrva Architects

[4]          Přestavba garáží v Trojanovicích mrva.net [online]. Dostupné z: Kamil Mrva Architects

Redakce děkuje za poskytnuté podklady a spolupráci při přípravě článku architektu Kamilu Mrvovi, starostovi obce Trojanovice Jiřímu Novotnému a Janu Veselému ze společnosti Českomoravský beton.

Kamil Mrva Architects and the Village of Trojanovice

In the village of Trojanovice in the Beskydy Mountains, the cooperation of the municipal council and the architectural studio Kamil Mrva Architects has been working great for several years, resulting in well thought-out care of the architecture of the village. Recently, they managed not only to reconstruct some of the original buildings, but also to build the ones which do not disguise the contemporary morphology of the area and enter the Beskydy landscape with a sense of its character and people´s needs. The same was true of the reconstruction and extension of the municipal building and the reconstruction of the garages, which were completed last year and which are part of the vision to create a modern village square.

1/2020 Pozemní stavby | 15. 2. 2020 | Stavební konstrukce

Nové sídlo vinařství Lahofer

Nové sídlo Vinařství Lahofer od architektonického studia Chybík+Krištof je zakomponováno do znojemské krajiny poseté vinohrady a po dokončení bude sloužit jako výrobna, návštěvnické reprezentativní centrum i administrativní zázemí společnosti. Hlavní myšlenkou návrhu je motiv...
5/2020 Architektura | 15. 10. 2020 | Stavební konstrukce

Společenské centrum Sedlčany

23. ledna 2020 byla slavnostně otevřena nová modlitebna a bytový dům v Sedlčanech. Objekt modlitebny je tvořen železobetonovou konstrukcí s lehkým obvodovým pláštěm z tahokovu a prosklenou fasádou. Výrazným prvkem v hlavním sále modlitebny je křtitelnice pro křest ponořením od...