Česká cena za architekturu 2024 – přihláška

Česká cena za architekturu (ČCA) pořádaná Českou komorou architektů bude odborné i laické veřejnosti již devátým rokem prezentovat to nejlepší z architektonické produkce v ČR.

Jednou ze základních předností ČCA, která je v rámci podobných soutěží v České republice unikátní, je složení poroty. Tu budou i letos, stejně jako v předchozích ročnících, tvořit výhradně architekti ze zahraničí. Tito porotci dokáží zhodnotit, jak si české architektonické realizace stojí v evropském, ne-li světovém srovnání, a zároveň jsou garanty toho, že budou díla hodnocena bez zatížení mnohdy komplikovanými okolnostmi vzniku.

Přihlašování realizací do 9. ročníku České ceny za architekturu bude možné pouze do půlnoci 15. dubna.

Zapsat lze (i bez předchozího vyzvání) architektonická díla dokončená na území České republiky v posledních pěti letech (od ledna 2019 do prosince 2023), přičemž je možné opětovně přihlásit i ta, která se v předchozích ročnících nedostala do úzkého okruhu nominovaných. Realizace je možné přihlašovat ZDARMA pomocí jednoduchého online formuláře. I letos se hodnocení zhostí 7členná zahraniční porota.