72 Tunely a městská podzemní infrastruktura | 14. 12. 2012 | Stavební konstrukce

LADRONKA – PARK A PODCHOD

14. 12. 2012 | Úvodník

Úvod

Cílem publikace „Betonové konstrukce 21. století – betony s přidanou hodnotou“, která vychází ve formě samostatné přílohy časopisu Beton TKS v roce 2012, je oslovit širší publikum, nikoliv jen betonáře, projektanty či technology, ale i architekty, studenty škol stavebního zamě...
14. 12. 2012 | Úvodník

Pojmy používané v publikaci

VYSOKOHODNOTNÝ BETON (HPC – high-performance concrete) Beton s alespoň jednou vylepšenou vlastností, např. trvanlivostí, pevností, odolností, nasákavostí, permeabilitou ad. Níže uvedené betony jsou podmnožinou HPC.
14. 12. 2012 | Stavební konstrukce

Spojení architektury a přírody

Článek popisuje soubor staveb muzea a galerie portugalského malíře Paula Rego postavený ve městě Cascais. Masivní, červený, ve hmotě barvený beton tvoří harmonický kontrast k okolní zelené vegetaci.