6/2020 Inženýrské stavby | 15. 12. 2020 | Materiály a technologie

Nový zelený most u Humpolce na úseku 12 dálnice D1

Zelené mosty se staví nejen nad novými, ale také nad stávajícími dálnicemi a železničními tratěmi. Při využití technologie prefabrikace mohou být zelené mosty i přes dálnice s hustým provozem postaveny bezpečně a především rychle. V článku je podrobněji popsán most postavený p...