Nový zelený most u Humpolce na úseku 12 dálnice D1

15. 12. 2020 - Inženýrské stavby |

Zelený most z roku 2009 na Pražském okruhu 

Zelené mosty se staví nejen nad novými, ale také nad stávajícími dálnicemi a železničními tratěmi. Při využití technologie prefabrikace mohou být zelené mosty i přes dálnice s hustým provozem postaveny bezpečně a především rychle. V článku je podrobněji popsán most postavený při modernizaci úseku 12 dálnice D1 mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.

New green bridge near Humpolec over the motorway D1 section 12

Green bridges are beeing built not just over new but also over existing motorways and rail lines. Using precast technology makes the constructions works very quick and safe eliminating all kinds of site risks, especially over live motorways with heavy traffic. The article describes in detail the story of a such new green bridge on D1, section Humpolec – Větrný Jeníkov.


Související články

6/2020 Inženýrské stavby | 15. 12. 2020 | Stavební konstrukce

Rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly v Ostravě

Po několikaletých peripetiích byl v Ostravě na místě bývalého fotbalového stadionu Bazaly postaven nový sportovní areál. Město tím získalo prostor, který nyní slouží pro trénink i žákovské a dorostenecké turnaje, resp. utkání dospělých v nižších výkonnostních soutěžích, a hlav...
6/2020 Inženýrské stavby | 15. 12. 2020 | Stavební konstrukce

Rekonstrukce vodního díla Klabava v Plzeňském kraji

Rekonstrukce vodního díla Klabava, které se nachází v Plzeňském kraji, zajistila bezpečné převádění povodňových průtoků spolu se zvýšením retenční kapacity nádrže. Betonářské práce popsané v tomto článku tvořily významnou část celé výstavby.
6/2020 Inženýrské stavby | 15. 12. 2020 | Stavební konstrukce

Unikátní spadiště pro průtok splaškové vody v Praze-Libni

V Praze-Libni bylo v červnu letošního roku uvedeno do provozu spadiště pro průtok splaškové vody s tangenciálním nátokem a šroubovicovým obtokem. Jedná se o unikátní technické řešení jak na minimální půdorysné ploše propojit dvě kanalizační stoky, které mají mezi sebou výškový...