73 Pozemní stavby | 15. 2. 2013 | Úvodník

ÚVODNÍK

14. 12. 2012 | Stavební konstrukce

Fasády z UHPC — betonové “závoje”

Moderní fasády jsou stále častěji vícevrstvé konstrukce, které musí splnit náročné požadavky konstrukční, funkční i estetické. Po skleněných co nejvíce odhmotněných lesklých plochách se pozornost nově zaměřuje na tvarování, materiálový charakter a barvu fasád. UHPC – materiál...
14. 12. 2012 | Materiály a technologie

Barevné betony

Článek upozorňuje na některé z možných vlivů a okolností, které je třeba sledovat, aby nedošlo ke změnám požadovaného odstínu betonu barveného pigmenty.