49 Občanské a průmyslové stavby | 16. 2. 2009 | Materiály a technologie

GRAFICKÝ BETON

25. 9. 2008 | Téma

Pojem pohledový beton

Pokud má povrch betonu, vyrobeného monolitickou nebo prefabrikovanou technologií, zůstat trvale nezakrytý a má přispívat k výtvarnému výrazu stavebního objektu, je označení pohledový beton pro jeho přesnou specifikaci nedostatečné. V zahraniční literatuře jsou používány násled...
25. 9. 2008 | Téma

Povrchy betonu

Téma povrchů betonu je velice široké, přechází od hrubých ploch šedého monolitického betonu až k barevným fasádám z prefabrikovaných prvků s různou úpravou povrchu. Tomu odpovídají i rozdílné estetické požadavky, které jsou uplatňovány na povrchy různých barev a úprav v závisl...