Zahájení stavby suchého protipovodňového poldru v Kutříně na Chrudimsku

Vizualizace suchého poldru v Kutříně na Chrudimsku (zdroj: Povodí Labe)

Polská stavební společnost Budimex zahájila v pondělí, 17. června 2024, stavbu suchého protipovodňového poldru v Kutříně na Chrudimsku.

„Aktuálně probíhají zemní práce spojené s ochranou svahů, byla také zahájena injektáž horninového masivu pod hráz. Probíhají taktéž přípravy pro první železobetonářské práce spojené s výstavbou zkušebního úseku hráze. Nejedná se přitom o jednoduchý projekt. Jednou z největších výzev je provedení betonové konstrukce na dostatečně vysoké úrovni a zajištění redukce smršťovacích trhlin.” uvádí Krzysztof Tomczyk, vedoucí zakázky společnosti Budimex.

V následujících necelých 3 letech bude vybudována 146 m dlouhá hráz s maximální výškou 17,8 m nad úrovní terénu a šířkou v koruně 5,67 m. Na ní se bude nacházet zpevněná komunikace. Retenční objem zařízení by měl činit 3,6 milionu m3. Zatopená plocha při plném retenčním objemu obsáhne 67,5 ha, což představuje velikost zhruba sta fotbalových hřišť. Úpravou projde také 2km úsek koryta Martinického potoka. Cena investice je 564,5 milionu korun bez DPH.

Stavba tohoto poldru započala již v roce 2021. Kvůli růstu cen materiálů a nutnosti změnit technické řešení projektu se však Povodí Labe s původním dodavatelem dohodlo o ukončení smlouvy.

O předběžném návrhu a postupu výstavby jsme psali již v roce 2020. Můžete si přečíst v článku ZDE.