EUPAVE

EUPAVE je nezisková organizace jejíž cílem je propagovat všechny aspekty betonu a betonových výrobků v dopravní infrastruktuře. Zejména aktuální poznatky v bezpečnosti silničního provozu, spotřebě paliva vozidel, snižování dopravních zácp, udržitelného stavebnictví, apod. EUPAVE prosazuje širší využívání betonu v evropské dopravní infrastruktuře a to prostřednictvím spolupráce s EU, národními a místními subjekty s rozhodovací pravomocí, šířením technického know-how a sdělováním výhod a podporou inovací a osvědčených postupů v tomto odvětví.

Newsletter EUPAVE

“Sustainability and Resilience in the heart of concrete roads”