Transport 400t středního segmentu mostu v Nymburce

Dne 29. června byl v Nymburce na tlačném člunu transportován a osazen na místo střední díl mostu o hmotnosti téměř 400 t. Pro přesun byla použita trojice remorkérů. Segment délky cca 70 m se zhotovil ve výrobně zřízené na břehu Labe v místě vzdáleném od budoucího umístění lávky asi 300 m po proudu toku.

Návrh lávky zvítězil ve standardní soutěži, které se účastnila řada renomovaných projekčních společností. Vítězný návrh lze hodnotit jako velmi zdařilý, neboť dispoziční řešení konstrukce ve formě čistých tvarů odpovídá jejímu statickému působení a lávka přirozeně zapadá do městského prostředí.

Technologie výstavby metodou zaplavování vedla k minimalizaci prací nad vodním tokem. Výrobna na břehu Labe umožnila poměrně snadnou montáž konstrukčního dílu s využitím pevné skruže a s možností manipulací s dílci běžnými jeřáby. Dalším benefitem bylo velmi krátkodobé omezení plavby. Pro stavbu pomocných konstrukcí se využil čas snížené hladiny vody. Oproti pomocným konstrukcím umístěným ve vodním toku při jiných postupech výstavby jsou stavební prvky potřebné pro realizovanou technologii odolné proti povodním.

Více o výstavbě mostu na břehu Labe včetně transportu konstrukčního dílu pomocí tlačného člunu z pohledu generálního zhotovitele ve třetím čísle časopisu Beton.