Úvodník

Betonování za nízkých teplot vychází z poznatků, že při teplotách nižších než + 5°C se hydratace cementu zpomaluje a při teplotách pod bodem mrazu se prakticky zastavuje.
13 Vodohospodářské stavby a beton v extrémních podmínkách | 17. 2. 2003 | Úvodník

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, MILÍ PŘÁTELÉ BETONU A BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ!

12 Beton a architektura | 16. 12. 2002 | Úvodník

ÚVODNÍK

9 Mosty a inženýrské konstrukce | 20. 6. 2002 | Úvodník

ÚVODNÍK

8 Sanace betonových konstrukcí | 15. 4. 2002 | Úvodník

ÚVODNÍK