Úvodník

Betonování za nízkých teplot vychází z poznatků, že při teplotách nižších než + 5°C se hydratace cementu zpomaluje a při teplotách pod bodem mrazu se prakticky zastavuje.
18 Technologie betonu | 19. 12. 2003 | Úvodník

ÚVODNÍK

17 Současný stav a vývoj betonové prefabrikace | 17. 10. 2003 | Úvodník

ÚVODNÍK

16 Mosty a dopravní stavby | 10. 8. 2003 | Úvodník

ÚVODNÍK

15 Pozemní, sakrální a sportovní stavby | 17. 6. 2003 | Úvodník

ÚVODNÍK

14 Sanace betonových konstrukcí | 17. 4. 2003 | Úvodník

ÚVODNÍK