Vodostavební beton

Tento beton je určen pro betonové konstrukce, které jsou dlouhodobě jednostranně vystaveny vodnímu tlaku. Jedná se o vodní díla, gravitační přehrady, úpravny vody, vodojemy, čistírny odpadních vod. Klasifikace vodostavebního betonu je určena v technické normě SVB ČR 01 – 2004.