Technická specifikace

Specifikace betonu je popis betonu, který potřebujete, když si ho jdete koupit. Jedná se o soupis technických parametrů. Příklad:

BETON ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404
C25/30 — XC2, XF2 — Cl 0.2 — Dmax 22mm — S3
– Max. průsak 40mm podle ČSN EN 12 390 – 8
– Modul pružnosti 25 GPa podle TP ČBS 05

V případě, že potřebujete pomoc se specifikací, najdete ji zde nebo zde (pro odborníky).

Vysvětlení specifikace
Specifikace betonu