Třída betonu

Třída betonu

Třída betonu (Strength class of concrete) je označení jakosti betonu podle krychelné pevnosti.

Třídy pevnosti v tlaku

K rozdělení na třídy podle pevnosti v tlaku se používá tabulka 7 normy ČSN EN 206+A2 pro obyčejný a těžký beton a tabulka 8 téže normy pro lehký beton. Pevnost v tlaku fck,cyl se stanovuje po 28 dnech na válcích o průměru 150 mm a délce 300 mm, nebo fck,cube na krychlích o délce hrany 150 mm. Poznámka: Ve zvláštních případech lze použít i mezihodnoty pevnosti tabulek 7 a 8.

Poznámka: v označení  beton C20/25 znamená   C- concrete   20 — charakteristickou válcovou pevnost betonu v tlaku fck,cyl    25 —  charakteristickou  krychelnou pevnost betonu v tlaku  fck,cube

pevnost betonu v tlaku

Třída betonu podle ČSN 73 1205

Třída betonu podle ČSN 73 1205 uvádí krychelnou pevnost betonu v MPa v rozsahu B05-B60.
Tato norma byla již zrušena!