Trhlinky v betonu

Trhlinky vznikají vnitřním napětím na mikroskopické i makroskopické úrovni tam, kde napětí je vyšší než pevnost betonu v místech vzniku trhlinek. Lokální stav napjatosti je vyvolán vnějšími silami (zatížení, teplota) a vnitřními účinky (smršťování, teplotní roztažnost aj.). Trhlinky o velikosti do 100 μm většinou nesnižují únosnost konstrukce, trhlinky do 50 μm nezhoršují ani vodotěsnost, ale vždy každá trhlinka snižuje trvanlivost betonu. Trhlinky vznikají již při tuhnutí betonu a především po jeho zatvrdnutí.